Basic Catholic Prayers: Polish / English

Watch Video and Pray along with the Congregation


ZNAK KRZYZA
W imie + Ojca i Syna i Ducha Swietego. 
Amen.

MODLITWA PANSKI
Ojcze nasz, którys jest w Niebie, swiec sie imie Twoje; przyjdz Królestwo Twoje; badz wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpusc nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Zlego.

POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowas Maryjo, laski pelna Pan z Toba, blogoslawionas Ty miedzy niewiastami i blogoslawiony owoc zywota Twojego, Jezus. Swieta Maryjo, Matko Boza, módl sie za nami grzesznymi teraz i w godzine smierci naszej. Amen.

SKLAD APOSTOLSKI
Wierze w Boga, Ojca wszechmogacego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który sie poczal z Ducha Swietego, narodzil sie z Maryi Panny. Umeczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyzowan, umarl i pogrzebion. Zstapil do piekiel. Trzeciego dnia zmartwychwstal. Wstapil na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogacego. Stamtad przyjdzie sadzic zywych i umarlych. Wierze w Ducha Swietego, swiety Kosciól powszechny, swietych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciala zmartwychwstanie, zywot wieczny. Amen.

CHWALA OJCU
Chwala Ojcu i Synowi i Duchowi Swietemu, jak byla na poczatku, teraz, zawsze  i na wieki, wiekow. 
Amen.

SIGN OF THE CROSS
In the name of the + Father and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

OUR FATHER
Our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name,
Thy kingdom come, Thy will be done,
on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. 

HAIL MARY
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee;
blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. 

APOSTLE'S CREED
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge
the living and the dead. I believe in the Holy Spirit,   the holy Catholic Church, the communion of saints,    the forgiveness of sins, the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen. 

GLORY BE
Glory be to the Father, and to the Son and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now and ever shall be, world without end. Amen.