Czwarta Stacja:
Eucharystia jest zadatkiem niesmiertelnosci

Back to Corpus Christi Home


Evangelia:
K. Pan z wami.
L. I z duchem twoim.
K. Slowa Ewangelii wedlug sw. Jana (15:5-11)
L. Chwala Tobie, Panie.

Wspolna Modlitwa:
(Kaplan kleka przed oltarzem. Trzy razy:)
My grzeszni, Ciebie, Boze, prosimy, wysluchaj nas, Panie.
(W tym czasie naklada kadzidlo i okadza NajswietszySakrament.)
K. Kielich zbawienia podniose, alleluja.
L. I wezwe Imienia Panskiego, alleluja.
K. Modlmy sie: Panie, Jezu Chryste, Chlebie zywy, dajacy zycie wieczne, spraw, abysmy czesto Ciebie przyjmowali i zjednoczeni z Toba przynosili owoc trwajacy na wieki. Ktory zyjesz i krolujesz na wieki wiekow.
L. Amen.

  

BACK to Procession Liturgy  Back to CORPUS CHRISTI Home

Liturgical texts adapted from Pan Z Wami. Polish-American Liturgical Center, P.O.Box 240492 Orchard Lake, MI 48324.