Trzecia Stacja:
Eucharystia jest sakramentem zjednoczenia

Back to Corpus Christi Home


Evangelia:
K. Pan z wami.
L. I z duchem twoim.
K. Slowa Ewangelii wedlug swietego Lukasza (14:16-24)
L. Chwala Tobie, Panie.

Wspolna Modlitwa:
(Kaplan kleka przed oltarzem. Trzy razy:)
Od naglej a niespodziewanej smierci, zachowaj nas, Panie.
(W tym czasie naklada kadzidlo i okadza NajswietszySakrament.)
K. Oto chleb zywy, ktory zstapil z nieba, alleluja.
L. Kto go pozywa, bedzie zyl na wieki, alleluja.
K. Modlmy sie: Wszechmogacy, wieczny Boze, spraw, abysmy zyjac rozsadnie, poboznie i sprawiedliwie, zasluzyli na przyjecie w chwili naszej smierci Najswietszego Sakramentu Ciala i Krwi Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ktory zyje i kroluje na wieki wiekow.
L. Amen.

  

BACK to Procession Liturgy  Back to CORPUS CHRISTI Home

Liturgical texts adapted from Pan Z Wami. Polish-American Liturgical Center, P.O.Box 240492 Orchard Lake, MI 48324.