Druga Stacja: Eucharystia jest pokarmem duszy

Back to Corpus Christi Home


Evangelia:
K. Pan z wami.
L. I z duchem twoim.
K. Slowa Ewangelii wedlug swietego Marka (8:1-9)
L. Chwala Tobie, Panie.

Wspolna Modlitwa:
(Kaplan kleka przed oltarzem. Trzy razy:)
Od powietrza, glodu, ognia i wojny, wybaw nas, Panie.
(W tym czasie naklada kadzidlo i okadza NajswietszySakrament.)
K. Pan dal pozywienie swoim czcicielom, alleluja.
L. Aby uwiecznic pamiec swoich cudow, alleluja.
K. Tchnij w nas, Panie, Twojego ducha milosci i w swojej dobroci doprowadz do jednosci wszystkich, ktorych posilasz jednym chlebem niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego.
L. Amen.

  

BACK to Procession Liturgy  Back to CORPUS CHRISTI Home

Liturgical texts adapted from Pan Z Wami. Polish-American Liturgical Center, P.O.Box 240492 Orchard Lake, MI 48324.