Pierwsza Stacja: Eucharystia jest ofiara

Back to Corpus Christi Home


Evangelia:
K. Pan z wami.
L. I z duchem twoim.
K. Slowa Ewangelii wedlug swietego Mateusza (26:17-19, 26-29)
L. Chwala Tobie, Panie.

Wspolna Modlitwa:
(Kaplan kleka przed oltarzem. Trzy razy:)
Swiety Boze, swiety mocny, swiety a niesmiertelny, zmiluj sie nad nami.
(W tym czasie naklada kadzidlo i okadza NajswietszySakrament.)
K. Ty jesties kaplanem na wieki, alleluja.
L. Na podobienstwo Melchizedeka, alleluja.
K. Boze, ktory dla chwaly swojego Majestatu i dla zbawienia rodzaju ludzkiego ustanowiles Jednorodzonego Syna swojego najwyzszym i wiecznym kaplanem, spraw, aby na calym swiecie skladano Tobie Jego ofiare. Przez Chrystusa, Pana naszego.
L. Amen.

  

BACK to Procession Liturgy  Back to CORPUS CHRISTI Home

Liturgical texts adapted from Pan Z Wami. Polish-American Liturgical Center, P.O.Box 240492 Orchard Lake, MI 48324.