Litany of Saint Joseph:  English / PolishSt. Joseph Lily
 
 
Lord, have mercy
Christ, have mercy
Holy Trinity, one God
 

God our Father in heaven
God the Son, Redeemer 
   of the world
God the Holy Spirit
Holy Trinity, one God

Holy Mary

Saint Joseph
Noble son of the House 
   of David
Light of patriarchs
Husband of the Mother
   of God
Guardian of the Virgin
Foster father of the Son
   of God
Faithful guardian of Christ
Head of the holy family
Joseph, chaste and just
Joseph, prudent & brave
Joseph, obedient & loyal
Pattern of patience
Lover of poverty
Model of workers
Example to parents
Guardian of virgins
Pillar of family life
Comfort of the troubled
Hope of the sick
Patron of the dying
Terror of evil spirits
Protector of the church
 
 
 

Lamb of God, you take
   away the sins of the 
   world,
Lamb of God, you take
   away the sins of the
   world,
Lamb of God, you take
   away the sins of the
   world,

God made him master of
   his household.

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
have mercy on us.
 

have mercy on us.

have mercy on us.
have mercy on us.
have mercy on us.

pray for us.

pray for us.

pray for us.
pray for us.

pray for us.
pray for us.

pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
pray for us.
 
 
 

have mercy on us.
 

have mercy on us.
 

have mercy on us.
 
 

And put him in charge of all that he owned.

Kyrie, elejson
Chruyste, elejson
Kyrie, elejson
Chryste, uslysz nas

Ojcze z nieba, Boze,
Synu, Odkupicielu swiata,      Boze
Ducha Swiety, Boze
Swieta Trojco, jedyny Boze

Swieta Maryjo

Swiety Jozefie
Orzeslawny potomku Dawida,
Swiatlo Patriarchow
Oblubiencze Bogarodzicy
Zywicielu Syna Bozego
Troskliwy Obronco     Chrystusa
Glowo Najswietszej Rodziny Jozefie najsprawiedliwszy
Jozefie najczystszy
Jozefie najroztropniejszy
Jozefie najmezniejszy
Jozefie najposluszniejszy
Jozefie najwierniejszy
Zwierciadlo cierpliwosci
Milosniku ubostwa
Wzorze pracujacych
Ozdobo zycia rodzinnego
Opiekunie dziewic
Podporo rodzin
Pociecho nieszczesliwych
Nadziejo chorych
Patronie umierajacych
Postrachu duchow piekielnych
Opiekunie Kosciola swietego
 

Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata,
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata,
Baranku Bozy, ktory gladzisz grzechy swiata.
 
 

Ustanowil go panem domu swego.
 

Kyrie, elejson.
Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, wysluchaj nas.
zmiluj sie nad nami.

zmiluj sie nad nami.
zmiluj sie nad nami.
zmiluj sie nad nami.

modl sie za nami.

modl sie za nami.

modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.

modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.
modl sie za nami.

modl sie za nami.
modl sie za nami.
 
 
 

przepusc nam, Panie.

przepusc nam, Panie.

zmiluj sie nad nami.
 
 

I zarzadca wszystkich posiadlosci swoich.

Let us pray.

Almighty God,  in your infinite wisdom and love you chose Joseph to be the husband of  Mary, the mother of your Son. As we enjoy his protection on earth may we have the help of his prayers in heaven. We ask this through Christ our Lord. Amen.

Modlmy sie:

Boze w niewyslowionej Opatrrznosci swojej wybrales swietego Jozefa na Oblubienca Najswietszej Rodzicielki swojej, spraw, prosimy, abysmy zasluzyli na Jego oredownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy Go na ziemi. Ktory zyjesz i korlujesz na wieki wiekow. Amen.