Ukrzyzowanie, W. Piechowski, National Museum, Warsaw
 
 
 

Ukrzyzowanie (Crucifixion)
Wojciech Piechowski

W. Piechowski's almost photographic painting, Ukrzyzowanie, hangs in the

Muzeum Narodowe w Warszawie (National Museum in Warsaw).